Skip to content

PTA Members 2020-2021

Sr. No.Name of the MemberStd.
1Mr. Ankit Baldeep VishnoeeI
2Mr. Sameer Sikandar PharasII
3Mr. Amol Shshikant GanpateIII
4Mr. Gajanan Nagesh Revankar IV
5Mr. Umesh Nagappa Alagaravut V
6Mr. Tukaram Maruti KhotVI
7Mr. Gundu Balaso Shivrai VII
8Mr. Shantinath Nana ChouguleVIII
9Mr. Rajesh Annaso OmannaIX
10Mrs. Sayajirao Raghunath ManeX